FAIL (the browser should render some flash content, not this).
English - فارسي


پروژه ها :


تعدادي پروژه هاي پايان يافته

اجرای خط تغذیه به طول 2 کیلومتر و ساخت ایستگاه های تقلیل فشار گاز پتروشیمی جهرم
طراحی، ساخت و نصب ایستگاه 200.000 متر مکعبی پالایشگاه بندرعباس + کارهای اجرایی
طراحی، خرید، ساخت و تحویل 1 دستگاه ایستگاه 100،000متر مکعبی تقلیل فشار گاز پتروشیمی کرمانشاه
طراحی، ساخت و نصب ایستگاه 200.000 متر مکعبی نیروگاه دالاهو کرمانشاه + کارهای اجرایی
طراحی، خرید، ساخت و تحویل 1 دستگاه ایستگاه‌200.000متر مکعبی شهرستان سنقر
طراحی، خرید، ساخت و تحویل 1 دستگاه ایستگاه20.000 متر مکعبی و کارهای سیویل گاز استان فارس
طراحي، خريد،‌ساخت و نصب ایستگاه 200.000 متر مکعبی فولادخوزستان
طراحی ، ساخت و نصب ايستگاه کنترل فشار 1.667.000 مترمکعبی خط ششم سراسری گاز (کوهدشت-چارمله)
طراحی، خرید، ساخت و تحویل 2 دستگاه ایستگاه‌50.000 متر مکعبی گاز استان خراسان رضوی
طراحی، خرید، ساخت و تحویل 1 دستگاه ایستگاه‌50.000 متر مکعبی و کارهای سیویل شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
طراحي، خريد،‌ساخت و نصب ایستگاه 160.000 متر مکعبی نیروگاه آبادان و طراحي، خريد،‌ساخت و نصب ایستگاه 96.000 متر مکعبی نیروگاه زرگان
طراحی، ساخت و نصب ایستگاه با ظرفیت 275.000 مترمکعبی نیروگاه خرمشهر
طراحي، خريد،‌ساخت و نصب 20 دستگاه ايستگاه كابينتي 1000 مترمكعبي شرکت گاز استان تهران
طراحي،‌ خريد،‌ساخت،‌ نصب 4 دستگاه ایستگاه‌20.000 متر مکعبی و25دستگاه ایستگاه‌2500متر مکعبی گاز استان اصفهان
طراحي، خريد،‌ساخت و نصب ایستگاه 50.000 مترمکعبی و اجرای خط لوله گاز به شهر ایوانکی و روستاهای اطراف
طراحي،‌ خريد،‌ ساخت، نصب و راه‌اندازي يك دستگاه ايستگاه 30000 مترمكعبي گاز استان مازندران
اجرای 11 کیلومتر پروژه گاز رسانی خط تغذیه تا قطر 8 اینچ و احداث ایستگاه به ظرفیت10.000و 5.000 شهر قطرویه از توابع نیریز
طراحي، خريد،‌ساخت و نصب دو دستگاه ايستگاه CGS 000,30 و 000,20 مترمكعبي با سيستم بوداركننده گاز استان كرمانشاه
طراحي، خريد،‌ساخت و نصب 4 دستگاه ایستگاه 10.000 مترمکعبی در شهرک های اوز،آباده، صفاشهر
طراحي، خريد و ساخت 6 دستگاه ايستگاه كابينتي 2500 مترمكعبي گاز استان تهران
ترميم و بازسازي 17 فقره ايستگاههاي تقليل فشار و اندازه‌گيري استان قزوين
طراحي، خريد،‌ ساخت، نصب و راه‌اندازي 13 دستگاه ايستگاه استاندارد تقليل فشار و اندازه‌گيري گاز شرکت گاز استان لرستان
طراحي، خريد،‌ساخت،‌ نصب 3 دستگاه ايستگاه CGS 120000 مترمكعبي شرکت گاز استان تهران
طراحي، خريد،‌ساخت و نصب 16 دستگاه ايستگاه تقليل فشار و اندازه‌گيري گاز استان كرمان
طراحي، خريد،‌ساخت و نصب 16 دستگاه ايستگاه تقليل فشار و اندازه‌گيري گاز شرکت گاز استان كرمان
خريد انواع رگولاتور شرکت گاز استان خراسان
طراحي، خريد،‌ساخت و نصب19 دستگاه ايستگاه كابينتي 1000 مترمكعبي شرکت گاز استان تهران
طراحي، خريد و ساخت 25 دستگاه ايستگاه تقليل فشار و اندازه‌گيري گاز شرکت گاز استان سمنان
طراحي،‌ خريد و ساخت 30 دستگاه ايستگاه تقليل فشار و اندازه‌گيري گاز شرکت گاز استان مازندران
طراحي،‌ خريد، ساخت،‌ نصب و راه‌اندازي 9 دستگاه ايستگاه تقليل فشار گاز استان خوزستان
طراحي، خريد،‌ ساخت، نصب و راه‌اندازي 1 دستگاه ايستگاه تقليل فشار گاز استان زنجان
خريد 304 دستگاه انواع كنتور توربيني با تصحيح‌كننده شرکت گاز استان همدان
خريد 111 عدد ريليف ولو گاز استان اصفهان
خريد 50 عدد تصحيح‌كننده گاز استان اصفهان
طراحي،‌ خريد،‌ ساخت، نصب و راه‌اندازي 8 دستگاه ايستگاه تقليل فشار گاز استان خوزستان
طراحي، خريد، ساخت،‌ نصب و راه‌اندازي 19 دستگاه ايستگاه تقليل فشار گاز استان قزوين
طراحي،‌ خريد،‌ساخت،‌ نصب و راه‌اندازي 6 دستگاه ايستگاه تقليل فشار گاز استان مازندران
طراحي، خريد،‌ ساخت،‌ نصب و راه‌اندازي 4 دستگاه ايستگاه تقليل فشار گاز استان گلستان
طراحي،‌ خريد،‌ساخت،‌ نصب 264 دستگاه ايستگاه تقليل فشار گازاستان تهران
طراحي،‌ خريد،‌ساخت،‌ نصب يك دستگاه ايستگاه اندازه‌گيري و تقليل فشار گاز استان خوزستان
طراحي،‌ خريد،‌ساخت،‌ نصب 60 دستگاه ايستگاه كاهش فشار گاز شرکت ملی گاز ایران
طراحي،‌ خريد،‌ساخت،‌ نصب 1 دستگاه ایستگاه تقلیل فشار گازشرکت پارسیان
طراحي، خريد،‌ ساخت و تحويل یک دستگاه ايستگاه 10.000 متر مکعبی،خط انتقال و کلیه کارهای سیویل شرکت فولاد زرند ایرانیان
طراحی، خرید، ساخت و تحویل دو دستگاه ایستگاه‌ 10.000 و 5000 متر مکعبی ، خط انتقال و کلیه کارهای سیویل
طراحي،‌ خريد،‌ساخت،‌ نصب 1 دستگاه ایستگاه‌50.000 متر مکعبی گاز استان یزد
طراحی، خرید، ساخت و تحویل 86 دستگاه ایستگاه‌هاي كابينتي و تخت گاز استان مازندران
طراحی، خرید، ساخت و تحویل 4 دستگاه ایستگاه 20,000 حمترمکعبی كاهش فشار گاز استان اصفهان
طراحی، خرید، ساخت و تحویل 3 دستگاه ایستگاه 96,000، 160,000 و 200,000 مترمکعبی اندازه‌گيري گاز استان خوزستان
طراحی، ساخت و نصب7 دستگاه ایستگاه 20,000 مترمکعبی شرکت بازرگانی گاز ایران
طراحی، خرید، ساخت و تحویل یک دستگاه ایستگاه 120,000 مترمکعبی، خط انتقال و کلیه کارهای سیویل گاز استان تهران
طراحي،‌ خريد، ساخت و تحويل 38 دستگاه ايستگاه تقليل فشار گاز استان گلستان
طراحي،‌ خريد،‌ساخت،‌ نصب 30 دستگاه ايستگاه تقليل فشار گاز استان قم
طراحي،‌ خريد،‌ساخت،‌ نصب 19 دستگاه ايستگاه تقليل فشار گازاستان آذربايجان غربي

تعدادي پروژه هاي در دست اجرا ( جاري )


صفحه اصلي | كــالا ها | تجهيزات | مشتري ها | پروژه ها | گواهي نامه ها | تماس با ما | درباره ما | نمايندگي ها | گالري عكس | دانلود ها